Jsme Alfenix, prosím vstupte.
Průmyslové a designové shodiště
Soustružení a frézování
Vaření všech materiálů
Ovinovací stroje
Dopravníky
Převodová soukolí
Skládky
Haly
Design by Ing. Milan Kamarýt

ALFENIX s.r.o.                                       Čechtice, U Vojtěcha 388, 257 65                               +420 602 461 729